Tag Archives: Tegninger

Drawings for sale / Tegninger til salgs

From August to October in 2016 and during the Easter week of 2017 I had exhibitions at Arrie Kulturhus outside Malmö, Sweden. The drawings exhibited are now for sale.

Someone told me I should not sell them below 1000 SEK, preferably more. So I now sell them for 1000 SEK.

Click on the images below to see them better.

Fra august til oktober i 2016 og i løpet av påskeuken i 2017 hadde jeg utstillinger på Arrie Kulturhus utenfor Malmø i Sverige. Tegningene som ble utstilt er nå på salg.

Noen fortalte meg at jeg ikke burde selge dem for under 1000 kr, helst mer. Så nå selger jeg dem for 1000 kr.

Klikk på bildene under for å se dem bedre.

Price/Pris: 1000,- SEK, 950,- NOK, 115 €, 120- USD

Rooted / Rotfestet

[SOLD] Rooted
[SOLGT] Rotfestet

Inspiration: Ephesians 3:14-21
Inspirasjon: Efesterne 3,14-21

The Power of God / Guds makt

The Power of God
Guds makt

Inspiration: Psalms 18
Inspirasjon: Salme 18

Trapped? / Fanget?

Trapped?
Fanget?

Inspiration: Luke 4:16-21
Insipirasjon: Lukas 4,16-21

Godclipse / Gudsformørkelse

Godclipse
Gudsformørkelse

Inspiration: Job 37:19-22
Inspirasjon: Job 37,19-22

Fishers of Men / Menneskefiskere

[SOLD] Fishers of Men
[SOLGT] Menneskefiskere

Inspiration: Luke 5:1-11
Inspirasjon: Lukas 5,1-11

Crucified / Korsfestet

Crucified
Korsfestet

Inspiration: Romans 3
Inspirasjon: Romerne 3

Disciples / Disipler

Disciples
Disipler

Inspiration: Luke 10:38-42
Inspirasjon: Lukas 10,38-42

The son of a god / Gudesønnen

The son of a god
Gudesønnen

Inspiration: Daniel 3
Inspirasjon: Daniel 3

The Lighter / Tenneren

The Lighter
Tenneren

Inspiration: John 3:22-36
Inspirasjon: Johannes 3,22-36

The Bride and the Groom / Bruden og brudgommen

The Bride and the Groom
Bruden og brudgommen

Inspiration: Song of Solom. 4
Inspirasjon: Høysangen 4

Free / Fri

Free
Fri

Inspiration: Acts 16:16-34
Inspirasjon: Apg 16,16-34

The Prayer Wariors / Bønnekrigerne

The Prayer Wariors
Bønnekrigerne

Inspiration: Ephesians 6:10-20
Inspirasjon: Efeserne 6,10-20

Our walk before and after Christ / Vår vandring før og etter Kristus

Our walk before and after Christ
Vår vandring før og etter Kristus

Inspiration: Psalm 119:105
Inspirasjon: Salme 119,105

Love’s heart / Kjærlighetens hjerte

Love’s heart
Kjærlighetens hjerte

Inspiration: 1 John 4:7-5,5
Inspirasjon: 1 Johannes 4,7-5,5

Jonah / Jona

Jonah
Jona

Inspiration: Book of Jonah
Inspirasjon: Jonas bok

He sees you!

He sees you!

“Foreword”

Last sunday when I was attending my church service, during the worship and information part of the service, I got this image of a light house with an “eye light” on. At the same time the words “He sees you!” was looping in my mind to the point I had to first draw the image and then write a sort of “poem” (not sure if this could be called that) or at least some words on this topic on a sheet of paper I had. It was confirmed to me by the fact that my pastor talked (among other things) about how God sees you in a loving way.

He sees you - Drawing

He sees you

He sees you when you do evil,
when you think only of yourself,
when you put yourself in front of the others.
He sees you, and cries for you.

He sees you when you do good,
when you think of the others,
when you put the others in front of yourself.
He sees you, and smiles with you.

He sees you when you are lonely,
when you cry,
when you are in sorrows,
when you are… desperate for… something.
He sees you and reach out his arms to you
to give you what you need.

He sees you when you are happy,
when you are in a party mood and celebrate
when you laught,
when you play, when you dance.
He sees you and celebrates with you.

He sees you, allways.
He see you because he loves you.
He sees your worst and your best.
He sees you better than you do yourself.
He sees you and value you highly.
He sees you and sees
what he have created you to be.
He sees your true SELF!

He sees you!
What a freedom it is,
when HE sees you.
He sees you in averything,
you cannot hide anything for Him.

He sees you behind your masks.
He sees you behind your walls.
He sees you behind everything
you hide yourself behind.
He SEES you!

He sees you and loves you.
He sees you and wants
you everything good.
He SEES!

Some comments

Later the same day I saw the drawing again and the card was partially covered, so I only saw the tower part of the light house. This reminded me about the eye of “Sauron” in Lord of the rings. Some people DO think that’s how God sees people: Like an overlord looking for every fault in you, ready to punish you for every one of them. But what they fail to see, is that the eye of the lord is allways looking at you with a loving eye. Sometimes sad, sometimes happy, sometimes even angry, yes, but allways loving. Like a father or mother sees uppon their own children. Even in their anger, they will allways love their children.

I pray that the people that today think of the fact that God sees them more like as if Sauron was seeing them, that they one day (soon) will see the rest of the picture. That God’s “tower” is the tower of a light house. And that the eye seeing them is an loving eye, wanting to see them into safety. That just because of this everseeing eye, they can feel safe and know that God will lead them into a safe harbour.

She gave this name to the LORD who spoke to her: “You are the God who sees me,” for she said, “I have now seen the One who sees me.”
Genesis 16:13

John 3,17-21

Johannes 3,17-21

Jeg var på en Gudstjeneste tidligere i sommer og kjørte storskjermen. Under prekenen ble jeg inspirert til å tegne og skrive ned det følgende.

I was at a service earlier this summer running the big screen. During the sermon I was inspired to draw and write down the following. The norwegian writing is translated to english below.

John 3,17-21

John 3,17-21

The Cross - part 1

The Cross - part 1

The Cross - part 2

The Cross - part 2

Norsk

Korset er et symbol på smerte og lidelse. Det finnes ikke mange andre [verre] måter å ta livet av andre mennesker enn på et kors. Mennesker lurer på hvorfor Gud tillater at mennesker skal bli utsatt for smerter og lidelse. Men Jesus’ død OG gjennoppstandelse er kanskje det beste eksempelet på hvorfor Gud tillater lidelsen. Fordi Gud kan vende set som var ment ondt til noe godt. Og det at Jesus ble ofret for oss, er både forferdelig og bra. Det forferdelige er at det var den eneste muligheten for at vi skulle kunne bli frelst. Men det fantastiske… er at gjennom den smerten, lidelsen og byrden Jesus led på korset, så har vi muligheten til å bli vasket ren. Vasket ren ved Jesus’ blod. Lidelsen ble altså snudd til ett av de største miraklene i verden: At vi, tross vår synd og skyld, har fått frelse i Jesus Kristus! Men vi kan ofte se noe tilsvarende i våre egne liv. Det er ofte motgangen som gjør oss sterkere i møtet med framtidige utfordringer og motgang.

English

The cross is a symbol of pain and suffering. There are not many other [worse] ways of killing another people than on a cross. Humans wonder why God allow people to suffer pain and sufferings. But Jesus’ death AND resurrection is possibly the best example of why God allow suffering. Because God can turn what was meant evil to something good. And that Jesus was sacrificed for us, is both terrible and good. The terrible part, is that it was the only way we could be saved. But the fantastic… is that through the pain, suffering and burdens Jesus suffered on the cross, we have the oppurtinity to washed clean. Washed clean with Jesus’ blood. Then the suffering was turned into one of the biggest miracles in the world: That we, contrary to our sin and guilt, have got salvation in Jesus Christ! But we can often see something similar in our own lives. It is often our hardships that make us stonger in the meeting with future challenges and hardships.