Tag Archives: Drawings / Tegninger

Han ser deg

Han ser deg

Dette er den norske versjonen av denne blogposten på engelsk.

“Forord”

En søndag for en tid tilbake når jeg var på gudstjeneste, fikk jeg under lovsangen og informasjonsdelen av gudstjenesten, dette bildet av et fyrtårn med et “øye lys” på. Samtidig begynte ordene “Han ser deg” å gå om og om igjen i hodet mitt, til jeg måtte først tegne et bilde og deretter skrive et slags dikt (er ikke sikker på om dette kan kalles det) eller i alle fall noen ord om dette temaet på et stykke papir jeg hadde. Det ble bekreftet for meg ut fra det faktim at pastoren min (blandt andre ting) snakket om hvordan Gud ser deg på en kjærlig måte.

Han ser deg

Han ser deg når du gjør ondt,
når du tenker kun på deg selv,
når du setter deg selv foran andre.
Han ser deg og gråter for deg.

Han ser deg når du gjør godt,
når du tenker på de andre,
når du setter de andre forran deg selv.
Han ser deg og smiler med deg.

Han ser deg når du er ensom,
når du gråter, når du sørger,
når du er… desperat etter… noe.
Han ser deg og strekker ut armene mot deg
for å gi deg det du trenger.

Han ser deg når du er glad,
når du er i feststemning og feirer.
når du leg, når du leker, når du danser.
Han ser deg og feirer med deg.

Han ser deg, alltid.
Han ser deg for han elsker deg.
Han ser ditt verste og dit beste.
Han ser deg og setter deg høyt.
Han ser deg og ser ha han har skapt deg til.
Han ser ditt sanne JEG!

Han ser deg!
Hvilken frihet der er, når HAN ser deg.
Han ser deg i ett og alt,
ingenting kan du skjule for Ham.
Hvilken frihet er det at han ser deg.
Han ser deg bak dine masker.
Han ser deg bak dine murer.
Han ser deg bak alt du skjuler deg bak.
Han SER deg!

Han ser deg og elsker deg.
Han ser deg og vil deg alt godt.
For Han SER!

Noen kommentarer

Senere den samme dagen, så jeg den samme tegningen igjen og kortet var delvis skjult, så jeg så bare tårndelen av fyrtårnet. Det minnet meg om “Saurons øye” i fra Ringenes Herre. Noen mennesker TROR faktisk at det er slik Gud ser mennesker: Som en overherre som ser etter hver eneste feil i deg, klar for å straffe deg for hver eneste en av dine feil. Men hva de faktisk ikke ser, er at Guds øye alltid ser på deg med kjærlighet. Noen ganger trist, noen ganger glad, noen ganger til og med sint, ja, men alltid kjærlig. Som en far eller mor ser på deres barn. Selv i deres sinne, vil de alltid elske sine barn.

Jeg ber om at de som i dag tenker om det faktum at Gud ser mer som om Sauron ser dem, at de en dag (snart) vil se resten av bildet. At Gud’s “tårn” er et fyrtårn. Og at det øyet som ser dem er et kjærlig øye, som ønsker å se dem trygt inn i havn. At netttopp på grunn av dette altseende øyet, kan de føle seg trygg og vite at Gud vil føre dem inn til en trygg havn.

Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: “Du er Gud som ser.” For hun sa: “Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?”
1 Mos 16;13

John 3,17-21

Johannes 3,17-21

Jeg var på en Gudstjeneste tidligere i sommer og kjørte storskjermen. Under prekenen ble jeg inspirert til å tegne og skrive ned det følgende.

I was at a service earlier this summer running the big screen. During the sermon I was inspired to draw and write down the following. The norwegian writing is translated to english below.

John 3,17-21

John 3,17-21

The Cross - part 1

The Cross - part 1

The Cross - part 2

The Cross - part 2

Norsk

Korset er et symbol på smerte og lidelse. Det finnes ikke mange andre [verre] måter å ta livet av andre mennesker enn på et kors. Mennesker lurer på hvorfor Gud tillater at mennesker skal bli utsatt for smerter og lidelse. Men Jesus’ død OG gjennoppstandelse er kanskje det beste eksempelet på hvorfor Gud tillater lidelsen. Fordi Gud kan vende set som var ment ondt til noe godt. Og det at Jesus ble ofret for oss, er både forferdelig og bra. Det forferdelige er at det var den eneste muligheten for at vi skulle kunne bli frelst. Men det fantastiske… er at gjennom den smerten, lidelsen og byrden Jesus led på korset, så har vi muligheten til å bli vasket ren. Vasket ren ved Jesus’ blod. Lidelsen ble altså snudd til ett av de største miraklene i verden: At vi, tross vår synd og skyld, har fått frelse i Jesus Kristus! Men vi kan ofte se noe tilsvarende i våre egne liv. Det er ofte motgangen som gjør oss sterkere i møtet med framtidige utfordringer og motgang.

English

The cross is a symbol of pain and suffering. There are not many other [worse] ways of killing another people than on a cross. Humans wonder why God allow people to suffer pain and sufferings. But Jesus’ death AND resurrection is possibly the best example of why God allow suffering. Because God can turn what was meant evil to something good. And that Jesus was sacrificed for us, is both terrible and good. The terrible part, is that it was the only way we could be saved. But the fantastic… is that through the pain, suffering and burdens Jesus suffered on the cross, we have the oppurtinity to washed clean. Washed clean with Jesus’ blood. Then the suffering was turned into one of the biggest miracles in the world: That we, contrary to our sin and guilt, have got salvation in Jesus Christ! But we can often see something similar in our own lives. It is often our hardships that make us stonger in the meeting with future challenges and hardships.