About

Welcome to my blog!

I have set this blog up in order to be able to share some of the things revolving in my head at times. It can be the drawings I make, often with the thoughts and my interpretation, or something that I feel is connected with the drawing in question. Sometimes it may also be stories, or maybe a small “sermon” or thoughts regarding some topic I have been thinking about for a while.

The stuff that come here, will be written in English or Norwegian and sometimes both.

Velkommen til bloggen min!

Jeg har satt opp denne bloggen for å kunne dele noen av de tingene som foregår i hodet mitt noen ganger.Det kan for eksempel være tegninger jeg lager, ofte da sammen med mine tanker og tolkninger, eller noe jeg føler hører med bildet det gjelder. Noen ganger kan det også være historier, eller kanskje en liten “andakt” eller tanker om et tema jeg har tenkt på en stund.

De tingene som blir lagt ut her, vil bli skrevet på engelsk eller norsk, og noen ganger begge deler.

God bless you! Gud velsigne deg!

Johnny D.

Leave a Reply