Monthly Archives: August 2012

Unique / Unik

A poem I write for “Bunte Abend” (a talents night) at Connect 2012 in Cologne.

Ett dikt jeg skrev for “Bunde Abend” (en talentkveld) på Connect 2012 i Køln. Gå til norsk versjon.

Unique

Uniquely created, an unique personality.
Uniquely loved, an unique love story.
This is THE You, the You created by God.

Why do you dream of being someone else than You are?
Why do you change your appearance to be what You are not?
Why do you try to make yourself a copy of someone else?

To God, You are exactly how He want you to be.
To God, You are an uniquely beautiful person.
To God, rescuing You, was worth dying!

Did you know You are an unique gift?
First of all, a gift to yourself. But also to others.
You are an unique gift and an expression of God’s love!

I know…
You aren’t happy about all things about yourself.
But God want you to be part of creating the ulitimate YOU!
He is championing you!
Championing you to become the best possible You!

How? Through Christ!

You are an unique piece of God’s great mosaic.
His love for you so incredibly unique,
and your love for him…
Something fare more unique and precious than you can imagine!

Just look at the unique combination of personality, interests and experiences,
that together have shaped you to what you are:

Absolutely UNIQUE!

You are worth being yourself!
You are worth being loved as yourself!
You are worth growing in being yourself!
You are worth being unique!
You are worth God’s love!

You are not your parents!
You are not the place you live!
You are not your job, nor your hobbies!
You are not someone else than You!

So…
Tell me…
Who are you… really?

Unik

Unikt skapt, en unik personlighet.
Unikt elsket, en unik kjærlighetshistorie.
Dette er DEG, det DEG som ble skapt av Gud.

Hvorfor drømmer du om å være noen andre enn det du er?
Hvorfor forandrer du utseende til å bli noe du ikke er?
Hvorfor prøver du å gjøre deg selv til en kopi av noen andre?

For Gud, er du akkurat slik Han ønsker at du skal være.
For Gud, er du en unikt vakker person.
For Gud, å redde deg, det var det verdt å dø for!

Viste du at Du er en unik gave?
Først og fremst en gave til deg selv. Men også til andre.
Du er en unik gave og et uttrykk for Guds kjærlighet!

Jeg vet…
Du er ikke fornøyd med alt som gjelder deg selv.
Men Gud ønsker at du skal være med på å skape det ultimate DEG!
Han trener deg til å bli en Mester!
Trener deg til å bli den best mulige Deg!

Hvordan? Gjennom Kristus!

Du er en unik bit av Guds store mosaikk.
Hans kjærlighet til deg så utrolig unik,
og din kjærlighet til ham…
Så utrolig mye mer unikt og dyrebart en du kan forestille deg!

Bare se på den unike kombinasjonen av personlighet, interesser og erfaringer,
som sammen har skapt deg til det du er:

Absolutt UNIK!

Du er verdt å være deg selv!
Du er verdt å bli elsket som deg selv!
Du er verdt å kunne vokse i det å være deg!
Du er verdt å være unik!
Du er verdt Guds kjærlighet!

Du er ikke dine foreldre!
Du er ikke stedet du bor!
Du er ikke jobben din, og heller ikke dine hobbyer!
Du er ikke andre enn Deg!

Så…
Fortell meg…
Hvem er du… egentlig?