Monthly Archives: April 2017

Drawings for sale / Tegninger til salgs

From August to October in 2016 and during the Easter week of 2017 I had exhibitions at Arrie Kulturhus outside Malmö, Sweden. The drawings exhibited are now for sale.

Someone told me I should not sell them below 1000 SEK, preferably more. So I now sell them for 1000 SEK.

Click on the images below to see them better.

Fra august til oktober i 2016 og i løpet av påskeuken i 2017 hadde jeg utstillinger på Arrie Kulturhus utenfor Malmø i Sverige. Tegningene som ble utstilt er nå på salg.

Noen fortalte meg at jeg ikke burde selge dem for under 1000 kr, helst mer. Så nå selger jeg dem for 1000 kr.

Klikk på bildene under for å se dem bedre.

Price/Pris: 1000,- SEK, 950,- NOK, 115 €, 120- USD

Rooted / Rotfestet

[SOLD] Rooted
[SOLGT] Rotfestet

Inspiration: Ephesians 3:14-21
Inspirasjon: Efesterne 3,14-21

The Power of God / Guds makt

The Power of God
Guds makt

Inspiration: Psalms 18
Inspirasjon: Salme 18

Trapped? / Fanget?

Trapped?
Fanget?

Inspiration: Luke 4:16-21
Insipirasjon: Lukas 4,16-21

Godclipse / Gudsformørkelse

Godclipse
Gudsformørkelse

Inspiration: Job 37:19-22
Inspirasjon: Job 37,19-22

Fishers of Men / Menneskefiskere

[SOLD] Fishers of Men
[SOLGT] Menneskefiskere

Inspiration: Luke 5:1-11
Inspirasjon: Lukas 5,1-11

Crucified / Korsfestet

Crucified
Korsfestet

Inspiration: Romans 3
Inspirasjon: Romerne 3

Disciples / Disipler

Disciples
Disipler

Inspiration: Luke 10:38-42
Inspirasjon: Lukas 10,38-42

The son of a god / Gudesønnen

The son of a god
Gudesønnen

Inspiration: Daniel 3
Inspirasjon: Daniel 3

The Lighter / Tenneren

The Lighter
Tenneren

Inspiration: John 3:22-36
Inspirasjon: Johannes 3,22-36

The Bride and the Groom / Bruden og brudgommen

The Bride and the Groom
Bruden og brudgommen

Inspiration: Song of Solom. 4
Inspirasjon: Høysangen 4

Free / Fri

Free
Fri

Inspiration: Acts 16:16-34
Inspirasjon: Apg 16,16-34

The Prayer Wariors / Bønnekrigerne

The Prayer Wariors
Bønnekrigerne

Inspiration: Ephesians 6:10-20
Inspirasjon: Efeserne 6,10-20

Our walk before and after Christ / Vår vandring før og etter Kristus

Our walk before and after Christ
Vår vandring før og etter Kristus

Inspiration: Psalm 119:105
Inspirasjon: Salme 119,105

Love’s heart / Kjærlighetens hjerte

Love’s heart
Kjærlighetens hjerte

Inspiration: 1 John 4:7-5,5
Inspirasjon: 1 Johannes 4,7-5,5

Jonah / Jona

Jonah
Jona

Inspiration: Book of Jonah
Inspirasjon: Jonas bok